Wie, waarom en waar

 Wie zijn wij?

De Stichting Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland bestaat uit een groep vrijwillig(st)-ers,die voor een deel zelf tot de doelgroep behoren.

 

Momenteel zijn er zeven bestuursleden. Deze komen uit Ureterp, Gorredijk, Beetsterzwaag, Lippenhuizen en Hemrik.

Ook is er in in de meeste dorpen een contactpersoon, die hand- en spandiensten verricht.

Wilt u voor uw dorp contactpersoon zijn? Dan kunt u ons dit laten weten via een bestuurslid. U kunt dit ook doorgeven aan onze secretaris. Zie bij onze contactgegevens.

 

Waarom?

Vanuit de Opsterlandse bevolking worden veel signalen opgevangen van ouderen en mindervaliden over voor hun niet of nauwelijks toegankelijke voor het publiek bestemde gebouwen en openbare ruimten.

 

   

Op 5 januari 1996 werd de Stichting Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland opgericht. 
Aanleiding daarvoor waren de vele opmerkingen en klachten over openbare gebouwen en openbare ruimte die binnenkwamen bij de VAC (Vrouwen Advies Commissie).
De VAC, die inmiddels is opgeheven, gaf advies bij de bouw en verbouw van voornamelijk particuliere woningen.
De doelstelling van de Stichting Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland is gericht op integratie, participatie en emancipatie van de oudere en gehandicapte mens.

In de afgelopen twintig jaar is er met regelmaat flink wat werk verzet door de diverse betrokken mensen.
Soms met, soms zonder resultaat, helaas. Maar de aanhouder wint.
En daarom is het mooi dat er steeds weer nieuwe mensen zijn, die zich willen inzetten voor goed toegankelijke openbare gebouwen en ruimte in de gemeente Opsterland.
Voor wie doen wij het?
Voor alle mensen, met name voor gehandicapten en ouderen met een mobiele, visuele of auditieve beperking. 

 

 Waar?

De Werkgroep heeft alle dorpen in de gemeente Opsterland als werkgebied.