Doelstelling

Doelstelling.

 

De doelstelling van de Werkgroep is gericht op

integratie, participatie en emancipatie

van de oudere en gehandicapte mens:
 

 

A.
Signaleren, bevorderen en/of verbeteren van de

bereikbaarheid,
toegankelijkheid en bruikbaarheid

van alle voor het publiek bestemde
gebouwen en accommodaties,

met name voor ouderen en gehandicapten.

B.

Bevorderen dat ouderen en gehandicapten zich binnen hun mogelijkheden,

zo
nder belemmeringen, op straat kunnen begeven.