Gehandicaptenparkeerplaatsen

gppAlgemene Gehandicapten Parkeerplaatsen in Opsterland.

Bezit u een gehandicaptenparkeerkaart dan kunt u op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in de gemeente Opsterland op straat gratis parkeren.
Let op: U kunt niet in alle gemeenten gratis parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart. Dit verschilt per gemeente.
Staat u op een gehandicaptenparkeerplaats zonder geldige gehandicaptenparkeerkaart, dan riskeert u een boete van minimaal € 370,-- !
Bakkeveen:
2 x op het parkeerterrein aan de Mjûmsterwei 16c bij de ingang van het rolstoelpad
2 x bij 't Ankerplak aan de Finnekamp 14
2 x voor de ingang van de Poiesz-winkel aan de Duerswâldmerwei 2 (*3)
2 x bij Mfc Dúndelle aan de Mjûmsterwei 16 (*4)
1 x bij de Slotpleats aan de Foarwurkerwei 3
*3  *4 ggp bakkeveen  *4 gpp bakkeveenggp bn
Beetsterzwaag: 
1 x in de Hoofdstraat 62, r.v. Kruidvat / t.o. de Chinees (*6)
1 x in de Hoofdstraat op parkeerterrein naast restaurant Lyf´s
2 x op parkeerterrein aan de Vlaslaan 41 naast het dorpshuis "de Buorskip" / BiebPunt
2 x t.o. de ingang van de Plus aan de Molenlaan 8
1 x op parkeerterrein voor huisartsenpraktijk de Fundatie / t.o. de ingang (*10)
2 x op parkeerterrein voor Revalidatie Friesland / nabij hoofdingang, ingang vanaf de Hoofdstraat
2 x op parkeerterrein naast Revalidatie Friesland / t.o. Medifit, ingang vanaf de Van Lyndenlaan 7 (*12)
1 x op parkeerterrein achter Revalidatie Friesland / naast de Manege, ingang vanaf de Bou (*13)
2 x voor de ingang van de algemene begraafplaats aan de Gealeane

*6 gpp Bg  *10 gpp bg  *12 gpp bg  *13 gpp bg

1 x op parkeerterrein achter Revalidatie Friesland / naast de OIM, ingang vanaf de Bou (*14)
1 x op parkeerterrein nabij ingang Boekehiem, ingang vanaf de Fundatielaan
1 x op parkeerterrein t.o. hoofdingang Ikehiem aan de Commissieweg
2 x langs de Poastwei t.h.v. It Himrikerpaad (*17)
2 x op de parkeerterreinen van het Lyndenpark (*18)     

*14 gpp bg  *17 gpp bg  *18 gpp bg  *18 gpp bg

4 x op parkeerterrein 'Stinsgaerde' tussen Vlaslaan en Fockema Andrealaan (*19)

*19 gpp bg *19 gpp bg *19 gpp bg *19 gpp bg
Een link van de kaart van Beetsterzwaag is beschikbaar via Google Maps
https://maps.google.nl/maps/ms?msid=201030534291097109149.0004a23244662d6a9f8b5&msa=0

Frieschepalen:
1 x op het parkeerterrein bij de toegang naar het sportveld "De Dobber" aan de Boskdobbe 

*20 gpp fn 
Gorredijk:
2 x op de apotheek op hoek Burgemeester Selhorststrjitte 6 / Trimbeets 4 (*21)

1 x bij de huisartsen aan de Burgemeester Selhorststrjitte 13 (*22)
idem, maar afgebroken (*23)
1 x hoek fysiotherapiepraktijk aan de Stationsweg 24a (*24)

1 x op parkeerterrein de Skâns, Loyersstrjitte 2, nabij de ingang van de sporthal, ingang v.a. de Stationsweg (*25)

 *21 gpp gk  *22 gpp gk  *23  gpp gk *23`gpp gk  *24 gpp gk *25 gpp gk

2 x op parkeerterrein de Skâns, Loyersstrjitte 2, nabij de hoofdingang, ingang v.a. de Stationsweg (*26)
2 x naast de bibliotheek, ingang vanaf Schansburg 3 (*27)
2 x op parkeerterrein Hofland 6, nabij de ingang van Albert Heijn (*28)
2 x op parkeerterrein Lijnbaan 10, t.o. achteringang Hema (*29)
2 x aan de Brouwerswal 39, bij wbv. Elkien bij de brug Hoofdstraat (*30)

*26 gpp gk  *27 gpp gk  *28 gpp gk  *29 gpp gk  *30 gpp gk

1 x op parkeerterrein Marktstraat, Schoolstraat 5, t.o. de passage / t.o. ingang Aldi (*31)
1 x op parkeerterrein Marktstraat. Schoolstraat 5, t.o. ingang politiepost / naast bloemenzaak / visboer (*32)
1 x op parkeerterrein Marktstraat, Schoolstraat 5, t.o. ingang Aldi (*33)
2 x bij Beenen Electrotechniek, Leitswei 9 (niet gemeentelijk) (*35)

*31 gpp gk *32 gpp gk *33 gpp gk *35 gpp gk
2 x sporthal Kortezwaag, Mientewei (*36)
1 x op parkeerterrein t.o. ingang Jumbo aan de Badweg 
1 x bij school Loevestein aan de Berend Wapstra strjitte 1 (36a)

*36 gpp gk *36a Berend Wapstra strjitte 1

Hemrik:

1 x op parkeerterrein naast dorpshuis "De Bining"/ o.b.s. "De Bôge" aan de Manege (*38)

*38 gpp hk

Langezwaag:

 2 x op parkeerterreintje voor hoofdingang dorpshuis "t Paradyske", Paradijs 8 (*39)
*39 gpp lg  *39 gpp lg

Lippenhuizen:

1 x op parkeerterreintje nabij de ingang van het sportveld aan de Buorsterwyk 34 (*40)
*40 gpp ln

 Nij Beets:

1 x naast dorpshuis ´t Trefpunt (*41)
 *41 gpp ns  *41 gpp ns

Terwispel:

1 x op parkeerterrein naast dorpshuis "Ûs Doarpshûs" aan de Smidte (*42)
 *42 gpp tl

Tijnje:

1 x op parkeerterrein naast dorpshuis "De Trekkerstinte", Master Roordawei 3 (*43)

*43 gpp te

Ureterp: 

1 x bij m.f.c. De Wier aan de Telle 21 (*44)
1 x b
ij m.f.c. De Wier aan de Telle 21 (*45)
2 x bij woonzorgcentrum de Lijte, Lijteplein 56 (*46)
1 x bij de bibliotheek, Lijteplein (*47)
1 x bij verpleeghuis Lijtehiem, Dr. Prakkenleane 14 (*48)
 *44 gpp up *45 gpp up  *46 gpp up  *47 gpp up  *48 gpp up  *49 gpp up

Siegerswoude

Wijnjewoude

Wilt u weten waar gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk zijn, dan kunt u kijken op www.gehandicaptenparkeerplaatsen.nl .

 

                                   

 

Mensen met een functiebeperking hebben, wanneer zij naar een locatie gebracht worden of er met eigen vervoer komen, behoefte aan een gereserveerde parkeerplaats.

Aantal

Tenminste 2% van alle aanwezige parkeerplaatsen die bij een object gesitueerd zijn, zijn Algemene Gehandicapten Parkeerplaatsen.

Afmetingen

De afstand vanaf de Algemene Gehandicapten Parkeerplaats tot de entree mag niet groter zijn dan 50 m. De Algemene Gehandicapten Parkeerplaats moet minimaal een afmeting hebben van 3500 x 6000 mm, of, indien het een insteekhaven betreft die niet gesitueerd is aan een doorgaande weg, 3500 x 5000 mm.

Hoogteverschillen

Hellingen dwars op de parkeerplaats mogen niet steiler zijn dan 1:50.

Afwerking

De Algemene Gehandicapten Parkeerplaats moet zijn uitgevoerd in een materiaal dat een horizontaal, vlak liggend stroef en aaneengesloten oppervlak vormt. Oneffenheden mogen niet hoger zijn dan 5 mm. Openingen en sleuven in en tussen bijvoorbeeld roosters, putdeksels en tegels mogen niet breder zijn dan 20 mm. De parkeerplaats moet gemarkeerd zijn met een kruis of een symbool dat groter is dan 1 m2. Bij situering op openbaar terrein moet de Algemene Gehandicapten Parkeerplaats worden aangegeven met een E6-verkeersbord.