Startpagina

2019
logo
Welkom op de website van

Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland.

U kunt ons ook op facebook vinden: werkgroep toegankelijkheid opsterland. 

 ========================================================================================================================================================================================

AGENDA:
2018/2019 - onderzoek gehandicaptentoiletten in Opsterland
4 oktober - vergadering WTO

======================================================================================================================================================================================================================================================

Eind 2018 is de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland begonnen met het in kaart brengen van de openbare gehandicaptentoiletten in de gemeente Opsterland.

De toiletten worden gelijkertijd gecheckt op toegankelijkheid. Hiervoor is de rolstoel het uitgangspunt. Deze staat symbool voor allerlei soorten hulpmiddelen en mobiele beperkingen.

Er zijn inmiddels gehandicaptentoiletten in Gorredijk, Ureterp, Beetsterzwaag, Terwispel en Bakkeveen gecheckt.

Onder de tab gehandicaptentoiletten is vermeld waar u de mindervaliden (miva) -toiletten kunt vinden.

======================================================================================================================================================================================== 

Heeft u het wel eens meegemaakt? U loopt met een grote doos in uw armen naar uw geparkeerde auto en struikelt omdat u niet weet waar het voetpad ophoudt en de parkeerstrook begint? Of er staan kliko’s midden op het voetpad, waardoor u er in uw rolstoel niet langs kunt? Wat te denken van het ontbreken van een voelbare markering, waardoor u met uw geleidestok niet kunt horen en voelen dat u via een oprit voor rolstoelen midden op de rijbaan bent gelopen? De voorbeelden zijn eindeloos en wijzen naar dezelfde conclusie: bij veel voetpaden is verbetering nodig om bruikbaarheid en veiligheid te realiseren. 
Dat geldt voor iedere voetganger, of men nu jong is, oud is of men goed ter been is of gebruik maakt van een rollator of blindengeleidehond  
   

Wilt u ons helpen?

Heel graag!

Ons e-mail adres:

secretariaat.wto@hotmail.com

======================================================================================================================================================================================================================================================

Onderstaand artikel is indertijd geschreven door de voormalige Werkgroep Toegankelijkheid Heerenveen.

Vandaag de dag is het voor veel mensen IN om deel te nemen aan een of andere sport. Het doel hiervan is: FIT TE BLIJVEN! We denken dan aan b.v. gymnastiek, fitnesstrainen, arobics’s, enz. Sporten, die meestal binnen plaats vinden.

Maar wat te denken van het volgende: Ouderen en mindervaliden nemen als ze er op uit trekken al jaren deel aan een andere sport, namelijk

“STRAAT ACROBATIEK”

Dit is HET sportprogramma voor ouderen en mindervaliden met name rolstoelers en is uit te oefenen op straat. Enkele oefeningen staan hieronder beschreven.

FITNESS / AROBIC.

Met een rolstoel / rollator proberen het trottoir zonder oprit proberen op te komen. Dit mag ook andersom.

ACROBATIEK.

Het rijden op twee wielen over bijvoorbeeld een scheef aangelegd fietspad, boomwortels of hoge putten in het trottoir.

SLALOM.

Het ontwijken van containers, fietsen en auto’s op het trottoir en uitstallingen op straat.

SALTO.

Het nemen van te steile bruggen. Hier sla je geheel van achterover.

RONDEDANS.

Het vastlopen in gaten en kuilen in het trottoir of fietspad.

EVENWICHTSTRAINING.

Het  struikelen over losliggende tegels.

Ook in deze tak van sport kunnen net als bij andere sporten BLESSURES voorkomen! Blessure risico’s zijn:

GRIJZE PALEN dwingen je tot bokje springen, anders……

TE NAUWE DOORGANGEN kunnen leiden tot ernstige complicaties aan bijvoorbeeld handen.

TE LAAG GEPLAATSTE VERKEERSBORDEN bezorgen je een bord voor je kop. Resultaat: Een hersenschudding!

Verder leiden TE SMALLE PADEN tot bermrolstoel toerisme.

En is er GEEN LIFT aanwezig in een gebouw met meerdere verdiepingen, dan hang je!

Bovenstaande is geschreven met een knipoog, maar met een diepere gedachte!                       

 

 

 .